Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2009

Τα χρώμματα του Χειμώνα

Στη σημερινή ανάρτηση εγκαινιάζουμε μια θεματολογία έκθεσης με τον τίτλο "Τα χρώματα του Χειμώνα" που αποσκοπεί να αναπτύξει στο μέλλον και άλλες αντίστοιχες με αυτή σε διαφορετικά μέρη με άλλη χρονολογία.
Όπως στην προηγούμενη έκθεση με τον τίτλο
"Χειμώνας και θάλασσα" έτσι και σε αυτή την "έκθεση" παραθέτουμε φωτογραφίες από διαφορετικά σημεία με διαφορετική ημερομηνία με σκοπό να αναδείξουμε το πόσο υπέροχος είναι ο Χειμώνας...
Από ένα δείγμα 120 φωτογραφιών θα παραθέσουμε μόνο δέκα που πραγματικά μας αρέσουν πολύ.

Φώτο Κολλεκτίβα

the blog powerd by istosch-data &web center